Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Πολυφώτο πολυέλαιος μετά απο καθαρισμό-αλλαγή καλωδιώσεων και ντουί-επαναστολισμός με νέα κλίπς και κόντημα για να ταιριάζη στό νέο χαμηλοτάβανο σπίτι τού ιδιοκτήτη του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου